XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay - SXDT - KQXSDT

XSMN » KQXS Đồng Tháp thứ 2 ngày 18/11/2019

Giải Tám 22
Giải Bảy 293
Giải Sáu 9361 9288 9880
Giải Năm 9986
Giải Tư 51891 93255 46476 68417
96444 18066 00687
Giải Ba 02428 60350
Giải Nhì 56804
Giải Nhất 20478
Đặc Biệt 426793
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 2,8
3
4 4
5 0,5
6 1,6
7 6,8
8 0,6,7,8
9 1,3,3;
Đuôi Đầu
0 5,8
1 6,9
2 2
3 9; ,9
4 0,4
5 5
6 6,7,8
7 1,8
8 2,7,8
9
 • XSMN » KQXS Đồng Tháp thứ 2 ngày 11/11/2019

  Giải Tám 99
  Giải Bảy 574
  Giải Sáu 9754 7963 6890
  Giải Năm 9289
  Giải Tư 94523 91829 71498 59061
  87130 72029 85024
  Giải Ba 29194 33188
  Giải Nhì 72022
  Giải Nhất 10308
  Đặc Biệt 251301
  Đầu Đuôi
  0 1; ,8
  1
  2 2,3,4,9,9
  3 0
  4
  5 4
  6 1,3
  7 4
  8 8,9
  9 0,4,8,9
  Đuôi Đầu
  0 3,9
  1 0; ,6
  2 2
  3 2,6
  4 2,5,7,9
  5
  6
  7
  8 0,8,9
  9 2,2,8,9
 • XSMN » KQXS Đồng Tháp thứ 2 ngày 04/11/2019

  Giải Tám 47
  Giải Bảy 331
  Giải Sáu 8505 3291 0760
  Giải Năm 1927
  Giải Tư 16686 24360 92058 18780
  41565 62755 94491
  Giải Ba 32386 44290
  Giải Nhì 71366
  Giải Nhất 24360
  Đặc Biệt 165671
  Đầu Đuôi
  0 5
  1
  2 7
  3 1
  4 7
  5 5,8
  6 0,0,0,5,6
  7 1;
  8 0,6,6
  9 0,1,1
  Đuôi Đầu
  0 6,6,6,8,9
  1 3,7; ,9,9
  2
  3
  4
  5 0,5,6
  6 6,8,8
  7 2,4
  8 5
  9
 • XSMN » KQXS Đồng Tháp thứ 2 ngày 28/10/2019

  Giải Tám 39
  Giải Bảy 653
  Giải Sáu 7630 8718 1232
  Giải Năm 1330
  Giải Tư 88293 49016 51374 06403
  53685 87450 66310
  Giải Ba 24940 81171
  Giải Nhì 44135
  Giải Nhất 40431
  Đặc Biệt 191045
  Đầu Đuôi
  0 3
  1 0,6,8
  2
  3 0,0,1,2,5,9
  4 0,5;
  5 0,3
  6
  7 1,4
  8 5
  9 3
  Đuôi Đầu
  0 1,3,3,4,5
  1 3,7
  2 3
  3 0,5,9
  4 7
  5 3,4; ,8
  6 1
  7
  8 1
  9 3

  XSMN » KQXS Đồng Tháp thứ 2 ngày 21/10/2019

  Giải Tám 04
  Giải Bảy 605
  Giải Sáu 0738 9029 1103
  Giải Năm 8658
  Giải Tư 12271 09101 99014 11453
  87008 49948 27955
  Giải Ba 29820 98705
  Giải Nhì 91823
  Giải Nhất 67158
  Đặc Biệt 131796
  Đầu Đuôi
  0 1,3,4,5,5,8
  1 4
  2 0,3,9
  3 8
  4 8
  5 3,5,8,8
  6
  7 1
  8
  9 6;
  Đuôi Đầu
  0 2
  1 0,7
  2
  3 0,2,5
  4 0,1
  5 0,0,5
  6 9;
  7
  8 0,3,4,5,5
  9 2