XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay - SXQT - KQXQT

XSMT » KQXS Quảng Trị thứ 5 ngày 07/02/2019

Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Đặc Biệt
Đầu Đuôi
0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; ,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Đầu
0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; ,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • XSMT » KQXS Quảng Trị thứ 5 ngày 31/01/2019

  Giải Tám 67
  Giải Bảy 202
  Giải Sáu 5891 4168 9558
  Giải Năm 4108
  Giải Tư 96638 00760 85017 04791
  02835 48027 10102
  Giải Ba 71548 63345
  Giải Nhì 67332
  Giải Nhất 12100
  Đặc Biệt 689165
  Đầu Đuôi
  0 0,2,2,8
  1 7
  2 7
  3 2,5,8
  4 5,8
  5 8
  6 0,5; ,7,8
  7
  8
  9 1,1
  Đuôi Đầu
  0 0,6
  1 9,9
  2 0,0,3
  3
  4
  5 3,4,6;
  6
  7 1,2,6
  8 0,3,4,5,6
  9
 • XSMT » KQXS Quảng Trị thứ 5 ngày 24/01/2019

  Giải Tám 09
  Giải Bảy 605
  Giải Sáu 2339 8685 7596
  Giải Năm 2246
  Giải Tư 16343 42142 60843 54946
  46692 26036 29660
  Giải Ba 81718 25593
  Giải Nhì 22732
  Giải Nhất 69527
  Đặc Biệt 347463
  Đầu Đuôi
  0 5,9
  1 8
  2 7
  3 2,6,9
  4 2,3,3,6,6
  5
  6 0,3;
  7
  8 5
  9 2,3,6
  Đuôi Đầu
  0 6
  1
  2 3,4,9
  3 4,4,6; ,9
  4
  5 0,8
  6 3,4,4,9
  7 2
  8 1
  9 0,3
 • XSMT » KQXS Quảng Trị thứ 5 ngày 17/01/2019

  Giải Tám 72
  Giải Bảy 908
  Giải Sáu 5918 1131 8032
  Giải Năm 2168
  Giải Tư 52828 45843 14125 77716
  20694 12877 79288
  Giải Ba 43214 98059
  Giải Nhì 98408
  Giải Nhất 47295
  Đặc Biệt 483645
  Đầu Đuôi
  0 8,8
  1 4,6,8
  2 5,8
  3 1,2
  4 3,5;
  5 9
  6 8
  7 2,7
  8 8
  9 4,5
  Đuôi Đầu
  0
  1 3
  2 3,7
  3 4
  4 1,9
  5 2,4; ,9
  6 1
  7 7
  8 0,0,1,2,6,8
  9 5

  XSMT » KQXS Quảng Trị thứ 5 ngày 10/01/2019

  Giải Tám 04
  Giải Bảy 161
  Giải Sáu 8762 2906 5177
  Giải Năm 1511
  Giải Tư 84978 56995 35176 26986
  19097 94415 88220
  Giải Ba 62153 27828
  Giải Nhì 66402
  Giải Nhất 12477
  Đặc Biệt 384058
  Đầu Đuôi
  0 2,4,6
  1 1,5
  2 0,8
  3
  4
  5 3,8;
  6 1,2
  7 6,7,7,8
  8 6
  9 5,7
  Đuôi Đầu
  0 2
  1 1,6
  2 0,6
  3 5
  4 0
  5 1,9
  6 0,7,8
  7 7,7,9
  8 2,5; ,7
  9