XSTD - Kết quả xổ số Thủ đô hôm nay - SXTD - KQXSTD
SOI CẦU LÔSOI CẦU LÔ
|
soi cau vipBẠCH THỦ ĂN CHẮChttp://lodechuan.net/
|
SOI CẦU LÔ ĐỀSOI CẦU LÔ ĐỀ
ĐỘC THỦ 2 NHÁYĐỘC THỦ 2 NHÁY
|
s
HỘI ĐỒNG SOI CẦU HỘI ĐỒNG SOI CẦU
|

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 08/11/2018

Đặc Biệt 33079
Giải Nhất 50330
Giải Nhì 15832 26494
Giải Ba 87053 77009 11180
78522 03520 14985
Giải Tư 5087 0469 0068 4246
Giải Năm 0732 8026 2919
9747 1269 5239
Giải Sáu 260 501 326
Giải Bảy 43 87 78 41
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2 0,2,6,6
3 0,2,2,9
4 1,3,6,7
5 3
6 0,8,9,9
7 8,9;
8 0,5,7,7
9 4
Đuôi Đầu
0 2,3,6,8
1 0,4
2 2,3,3
3 4,5
4 9
5 8
6 2,2,4
7 4,8,8
8 6,7
9 0,1,3,6,6,7;

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 07/11/2018

Đặc Biệt 89911
Giải Nhất 94946
Giải Nhì 70934 74050
Giải Ba 32827 55303 98281
06076 09534 34427
Giải Tư 4255 6431 2748 7807
Giải Năm 9374 0307 4614
3832 1449 9461
Giải Sáu 970 388 700
Giải Bảy 54 30 83 37
Đầu Đuôi
0 0,3,7,7
1 1; ,4
2 7,7
3 0,1,2,4,4,7
4 6,8,9
5 0,4,5
6 1
7 0,4,6
8 1,3,8
9
Đuôi Đầu
0 0,3,5,7
1 1; ,3,6,8
2 3
3 0,8
4 1,3,3,5,7
5 5
6 4,7
7 0,0,2,2,3
8 4,8
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 06/11/2018

Đặc Biệt 70455
Giải Nhất 17222
Giải Nhì 50921 20383
Giải Ba 71174 68921 87064
94602 26879 52929
Giải Tư 2670 6349 1314 6166
Giải Năm 9557 0389 3797
4367 8187 7893
Giải Sáu 621 140 016
Giải Bảy 73 44 29 84
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 1,1,1,2,9,9
3
4 0,4,9
5 5; ,7
6 4,6,7
7 0,3,4,9
8 3,4,7,9
9 3,7
Đuôi Đầu
0 4,7
1 2,2,2
2 0,2
3 7,8,9
4 1,4,6,7,8
5 5;
6 1,6
7 5,6,8,9
8
9 2,2,4,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 05/11/2018

Đặc Biệt 01524
Giải Nhất 36489
Giải Nhì 21543 06276
Giải Ba 90153 35539 26252
60279 79910 68651
Giải Tư 2758 2418 8445 2009
Giải Năm 4027 7705 4250
3426 8658 7518
Giải Sáu 726 050 867
Giải Bảy 48 00 72 77
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,8,8
2 4; ,6,6,7
3 9
4 3,5,8
5 0,0,1,2,3,8,8
6 7
7 2,6,7,9
8 9
9
Đuôi Đầu
0 0,1,5,5
1 5
2 5,7
3 4,5
4 2;
5 0,4
6 2,2,7
7 2,6,7
8 1,1,4,5,5
9 0,3,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 04/11/2018

Đặc Biệt 15844
Giải Nhất 87994
Giải Nhì 91350 19050
Giải Ba 35992 23205 14886
63902 21987 55625
Giải Tư 0212 4912 3057 3736
Giải Năm 4587 2174 3902
0640 5335 0783
Giải Sáu 614 470 837
Giải Bảy 92 61 21 32
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 2,2,4
2 1,5
3 2,5,6,7
4 0,4;
5 0,0,7
6 1
7 0,4
8 3,6,7,7
9 2,2,4
Đuôi Đầu
0 4,5,5,7
1 2,6
2 0,0,1,1,3,9,9
3 8
4 1,4; ,7,9
5 0,2,3
6 3,8
7 3,5,8,8
8
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 03/11/2018

Đặc Biệt 14832
Giải Nhất 84157
Giải Nhì 97791 02659
Giải Ba 70015 05880 21228
97250 01600 06731
Giải Tư 3106 6587 9562 0681
Giải Năm 5976 0268 1665
1710 6241 9812
Giải Sáu 610 309 430
Giải Bảy 87 82 31 23
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 0,0,2,5
2 3,8
3 0,1,1,2;
4 1
5 0,7,9
6 2,5,8
7 6
8 0,1,2,7,7
9 1
Đuôi Đầu
0 0,1,1,3,5,8
1 3,3,4,8,9
2 1,3; ,6,8
3 2
4
5 1,6
6 0,7
7 5,8,8
8 2,6
9 0,5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 02/11/2018

Đặc Biệt 54448
Giải Nhất 57599
Giải Nhì 34440 45550
Giải Ba 77286 56865 09229
73081 05915 19494
Giải Tư 8376 4308 9334 0138
Giải Năm 8871 1788 9069
5168 8634 4455
Giải Sáu 382 518 734
Giải Bảy 64 61 14 71
Đầu Đuôi
0 8
1 4,5,8
2 9
3 4,4,4,8
4 0,8;
5 0,5
6 1,4,5,8,9
7 1,1,6
8 1,2,6,8
9 4,9
Đuôi Đầu
0 4,5
1 6,7,7,8
2 8
3
4 1,3,3,3,6,9
5 1,5,6
6 7,8
7
8 0,1,3,4; ,6,8
9 2,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 01/11/2018

Đặc Biệt 51489
Giải Nhất 75455
Giải Nhì 17943 89793
Giải Ba 80296 48080 70610
61349 22637 85810
Giải Tư 1509 9181 3779 5017
Giải Năm 4737 9228 2878
4363 7804 2256
Giải Sáu 599 651 662
Giải Bảy 25 70 00 50
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 0,0,7
2 5,8
3 7,7
4 3,9
5 0,1,5,6
6 2,3
7 0,8,9
8 0,1,9;
9 3,6,9
Đuôi Đầu
0 0,1,1,5,7,8
1 5,8
2 6
3 4,6,9
4 0
5 2,5
6 5,9
7 1,3,3
8 2,7
9 0,4,7,8; ,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 31/10/2018

Đặc Biệt 59535
Giải Nhất 35859
Giải Nhì 72824 27415
Giải Ba 52229 68383 93023
58756 24919 28233
Giải Tư 2437 5354 7634 6269
Giải Năm 5399 8086 0067
9596 1845 3555
Giải Sáu 294 542 112
Giải Bảy 73 23 96 82
Đầu Đuôi
0
1 2,5,9
2 3,3,4,9
3 3,4,5; ,7
4 2,5
5 4,5,6,9
6 7,9
7 3
8 2,3,6
9 4,6,6,9
Đuôi Đầu
0
1
2 1,4,8
3 2,2,3,7,8
4 2,3,5,9
5 1,3; ,4,5
6 5,8,9,9
7 3,6
8
9 1,2,5,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 30/10/2018

Đặc Biệt 42318
Giải Nhất 76832
Giải Nhì 08069 26211
Giải Ba 86569 98981 87412
70283 92334 43022
Giải Tư 0659 4334 4992 6432
Giải Năm 8636 2242 1507
7424 5973 7268
Giải Sáu 875 032 265
Giải Bảy 83 58 93 16
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2,6,8;
2 2,4
3 2,2,2,4,4,6
4 2
5 8,9
6 5,8,9,9
7 3,5
8 1,3,3
9 2,3
Đuôi Đầu
0
1 1,8
2 1,2,3,3,3,4,9
3 7,8,8,9
4 2,3,3
5 6,7
6 1,3
7 0
8 1; ,5,6
9 5,6,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 29/10/2018

Đặc Biệt 23974
Giải Nhất 69288
Giải Nhì 38606 73498
Giải Ba 38427 68078 02518
89471 68923 14554
Giải Tư 2575 9718 3991 0337
Giải Năm 3042 9750 3758
7465 3460 1873
Giải Sáu 916 340 296
Giải Bảy 46 76 11 17
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6,7,8,8
2 3,7
3 7
4 0,2,6
5 0,4,8
6 0,5
7 1,3,4; ,5,6,8
8 8
9 1,6,8
Đuôi Đầu
0 4,5,6
1 1,7,9
2 4
3 2,7
4 5,7;
5 6,7
6 0,1,4,7,9
7 1,2,3
8 1,1,5,7,8,9
9

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 28/10/2018

Đặc Biệt 68886
Giải Nhất 01023
Giải Nhì 89540 85790
Giải Ba 20978 55406 22869
80675 93448 78303
Giải Tư 9713 6550 8057 6985
Giải Năm 5551 9143 4823
6513 5994 7988
Giải Sáu 363 743 826
Giải Bảy 95 12 65 51
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,3,3
2 3,3,6
3
4 0,3,3,8
5 0,1,1,7
6 3,5,9
7 5,8
8 5,6; ,8
9 0,4,5
Đuôi Đầu
0 4,5,9
1 5,5
2 1
3 0,1,1,2,2,4,4,6
4 9
5 6,7,8,9
6 0,2,8;
7 5
8 4,7,8
9 6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 27/10/2018

Đặc Biệt 13194
Giải Nhất 32444
Giải Nhì 78344 53632
Giải Ba 82654 89213 86566
70425 03981 20464
Giải Tư 2993 7281 0655 1786
Giải Năm 2375 1888 1249
1066 4202 1943
Giải Sáu 325 265 220
Giải Bảy 15 64 62 54
Đầu Đuôi
0 2
1 3,5
2 0,5,5
3 2
4 3,4,4,9
5 4,4,5
6 2,4,4,5,6,6
7 5
8 1,1,6,8
9 3,4;
Đuôi Đầu
0 2
1 8,8
2 0,3,6
3 1,4,9
4 4,4,5,5,6,6,9;
5 1,2,2,5,6,7
6 6,6,8
7
8 8
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 26/10/2018

Đặc Biệt 78933
Giải Nhất 66194
Giải Nhì 19968 83083
Giải Ba 00385 96447 82121
35121 39357 61475
Giải Tư 2720 9092 0142 0349
Giải Năm 0382 3041 9900
0945 0691 6390
Giải Sáu 593 998 634
Giải Bảy 05 16 06 35
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 6
2 0,1,1
3 3; ,4,5
4 1,2,5,7,9
5 7
6 8
7 5
8 2,3,5
9 0,1,2,3,4,8
Đuôi Đầu
0 0,2,9
1 2,2,4,9
2 4,8,9
3 3; ,8,9
4 3,9
5 0,3,4,7,8
6 0,1
7 4,5
8 6,9
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 25/10/2018

Đặc Biệt 72838
Giải Nhất 11591
Giải Nhì 24855 60826
Giải Ba 80700 78210 67512
08186 00145 90602
Giải Tư 3190 7922 0854 1152
Giải Năm 1165 8457 2606
2513 2653 7610
Giải Sáu 950 714 590
Giải Bảy 39 44 24 72
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 0,0,2,3,4
2 2,4,6
3 8; ,9
4 4,5
5 0,2,3,4,5,7
6 5
7 2
8 6
9 0,0,1
Đuôi Đầu
0 0,1,1,5,9,9
1 9
2 0,1,2,5,7
3 1,5
4 1,2,4,5
5 4,5,6
6 0,2,8
7 5
8 3;
9 3

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 24/10/2018

Đặc Biệt 23203
Giải Nhất 26852
Giải Nhì 05550 03752
Giải Ba 89514 54028 07568
80826 24405 89590
Giải Tư 2081 4215 8054 6680
Giải Năm 7611 5962 8304
5487 8080 7280
Giải Sáu 768 781 563
Giải Bảy 04 72 10 05
Đầu Đuôi
0 3; ,4,4,5,5
1 0,1,4,5
2 6,8
3
4
5 0,2,2,4
6 2,3,8,8
7 2
8 0,0,0,1,1,7
9 0
Đuôi Đầu
0 1,5,8,8,8,9
1 1,8,8
2 5,5,6,7
3 0; ,6
4 0,0,1,5
5 0,0,1
6 2
7 8
8 2,6,6
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 23/10/2018

Đặc Biệt 08662
Giải Nhất 26799
Giải Nhì 64523 44627
Giải Ba 28162 63170 19235
82400 66063 06175
Giải Tư 9079 1604 4432 5724
Giải Năm 5203 0945 1099
9480 9851 7797
Giải Sáu 303 817 368
Giải Bảy 72 94 88 96
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4
1 7
2 3,4,7
3 2,5
4 5
5 1
6 2,2; ,3,8
7 0,2,5,9
8 0,8
9 4,6,7,9,9
Đuôi Đầu
0 0,7,8
1 5
2 3,6,6; ,7
3 0,0,2,6
4 0,2,9
5 3,4,7
6 9
7 1,2,9
8 6,8
9 7,9,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 22/10/2018

Đặc Biệt 81258
Giải Nhất 34812
Giải Nhì 71321 79016
Giải Ba 26210 05924 04724
87059 91779 58866
Giải Tư 8121 1132 6985 0287
Giải Năm 2112 6748 7196
3282 3525 4315
Giải Sáu 675 192 917
Giải Bảy 05 62 09 93
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,2,5,6,7
2 1,1,4,4,5
3 2
4 8
5 8; ,9
6 2,6
7 5,9
8 2,5,7
9 2,3,6
Đuôi Đầu
0 1
1 2,2
2 1,1,3,6,8,9
3 9
4 2,2
5 0,1,2,7,8
6 1,6,9
7 1,8
8 4,5;
9 0,5,7

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 21/10/2018

Đặc Biệt 15132
Giải Nhất 40702
Giải Nhì 72270 67668
Giải Ba 18778 34990 22643
61605 55842 98732
Giải Tư 0742 6556 9936 5684
Giải Năm 2594 8724 4960
4914 7082 4261
Giải Sáu 445 791 086
Giải Bảy 97 64 45 18
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4,8
2 4
3 2,2; ,6
4 2,2,3,5,5
5 6
6 0,1,4,8
7 0,8
8 2,4,6
9 0,1,4,7
Đuôi Đầu
0 6,7,9
1 6,9
2 0,3,3; ,4,4,8
3 4
4 1,2,6,8,9
5 0,4,4
6 3,5,8
7 9
8 1,6,7
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 20/10/2018

Đặc Biệt 72328
Giải Nhất 18300
Giải Nhì 24627 00463
Giải Ba 65434 30534 72131
43422 59804 66679
Giải Tư 3693 7732 8131 5045
Giải Năm 7883 4890 7025
7849 0149 6971
Giải Sáu 556 658 101
Giải Bảy 49 13 80 66
Đầu Đuôi
0 0,1,4
1 3
2 2,5,7,8;
3 1,1,2,4,4
4 5,9,9,9
5 6,8
6 3,6
7 1,9
8 0,3
9 0,3
Đuôi Đầu
0 0,8,9
1 0,3,3,7
2 2,3
3 1,6,8,9
4 0,3,3
5 2,4
6 5,6
7 2
8 2; ,5
9 4,4,4,7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 19/10/2018

Đặc Biệt 91214
Giải Nhất 39092
Giải Nhì 49787 32635
Giải Ba 92715 73561 29872
93170 54264 82265
Giải Tư 9902 8119 1994 4505
Giải Năm 3125 1093 4267
8324 9489 9241
Giải Sáu 513 367 957
Giải Bảy 59 54 16 83
Đầu Đuôi
0 2,5
1 3,4; ,5,6,9
2 4,5
3 5
4 1
5 4,7,9
6 1,4,5,7,7
7 0,2
8 3,7,9
9 2,3,4
Đuôi Đầu
0 7
1 4,6
2 0,7,9
3 1,8,9
4 1; ,2,5,6,9
5 0,1,2,3,6
6 1
7 5,6,6,8
8
9 1,5,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 18/10/2018

Đặc Biệt 22850
Giải Nhất 82277
Giải Nhì 81096 93261
Giải Ba 02877 74685 95175
30925 12584 86409
Giải Tư 2427 1205 7978 1079
Giải Năm 4122 6096 5939
7412 0949 9477
Giải Sáu 722 510 017
Giải Bảy 81 90 35 44
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,7
2 2,2,5,7
3 5,9
4 4,9
5 0;
6 1
7 5,7,7,7,8,9
8 1,4,5
9 0,6,6
Đuôi Đầu
0 1,5; ,9
1 6,8
2 1,2,2
3
4 4,8
5 0,2,3,7,8
6 9,9
7 1,2,7,7,7
8 7
9 0,3,4,7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 17/10/2018

Đặc Biệt 39416
Giải Nhất 60168
Giải Nhì 20593 20897
Giải Ba 18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải Tư 0382 7935 8299 4714
Giải Năm 7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải Sáu 878 694 346
Giải Bảy 14 41 17 70
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 4,4,4,6; ,7
2 0,1
3 5
4 1,6,6
5 7
6 8
7 0,0,8,8
8 2,5
9 1,3,4,7,9
Đuôi Đầu
0 2,7,7
1 2,4,9
2 8
3 0,9
4 0,1,1,1,9
5 3,8
6 0,1; ,4,4
7 1,5,9
8 6,7,7
9 9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 16/10/2018

Đặc Biệt 82524
Giải Nhất 34244
Giải Nhì 34070 44290
Giải Ba 97357 76471 43109
97496 53085 93333
Giải Tư 2648 8832 1319 7867
Giải Năm 5675 1449 7035
6373 0023 6964
Giải Sáu 961 460 921
Giải Bảy 11 49 01 76
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1,9
2 1,3,4;
3 2,3,5
4 4,8,9,9
5 7
6 0,1,4,7
7 0,1,3,5,6
8 5
9 0,6
Đuôi Đầu
0 6,7,9
1 0,1,2,6,7
2 3
3 2,3,7
4 2; ,4,6
5 3,7,8
6 7,9
7 5,6
8 4
9 0,1,4,4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 15/10/2018

Đặc Biệt 47019
Giải Nhất 34645
Giải Nhì 75635 81081
Giải Ba 01237 97575 41873
71518 81155 48459
Giải Tư 9165 5112 0470 7877
Giải Năm 8964 1825 5654
1014 5895 2811
Giải Sáu 480 737 264
Giải Bảy 90 88 96 22
Đầu Đuôi
0
1 1,2,4,8,9;
2 2,5
3 5,7,7
4 5
5 4,5,9
6 4,4,5
7 0,3,5,7
8 0,1,8
9 0,5,6
Đuôi Đầu
0 7,8,9
1 1,8
2 1,2
3 7
4 1,5,6,6
5 2,3,4,5,6,7,9
6 9
7 3,3,7
8 1,8
9 1; ,5

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 14/10/2018

Đặc Biệt 35128
Giải Nhất 62713
Giải Nhì 20359 73758
Giải Ba 53564 77328 65062
90851 90030 24099
Giải Tư 1226 2246 1603 7879
Giải Năm 7357 6641 4876
5847 3992 3457
Giải Sáu 853 512 498
Giải Bảy 86 64 46 53
Đầu Đuôi
0 3
1 2,3
2 6,8,8;
3 0
4 1,6,6,7
5 1,3,3,7,7,8,9
6 2,4,4
7 6,9
8 6
9 2,8,9
Đuôi Đầu
0 3
1 4,5
2 1,6,9
3 0,1,5,5
4 6,6
5
6 2,4,4,7,8
7 4,5,5
8 2,2; ,5,9
9 5,7,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 13/10/2018

Đặc Biệt 48145
Giải Nhất 09500
Giải Nhì 30105 15223
Giải Ba 30969 61488 96739
78029 57542 12101
Giải Tư 5337 1478 9575 5666
Giải Năm 2382 6651 3181
9703 1466 6514
Giải Sáu 804 724 288
Giải Bảy 88 97 07 90
Đầu Đuôi
0 0,1,3,4,5,7
1 4
2 3,4,9
3 7,9
4 2,5;
5 1
6 6,6,9
7 5,8
8 1,2,8,8,8
9 0,7
Đuôi Đầu
0 0,9
1 0,5,8
2 4,8
3 0,2
4 0,1,2
5 0,4; ,7
6 6,6
7 0,3,9
8 7,8,8,8
9 2,3,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 12/10/2018

Đặc Biệt 68218
Giải Nhất 50910
Giải Nhì 32356 28617
Giải Ba 78148 40522 88944
49406 12737 06385
Giải Tư 3360 3868 0932 3969
Giải Năm 4770 2827 3145
1375 9987 8178
Giải Sáu 599 727 961
Giải Bảy 69 63 43 34
Đầu Đuôi
0 6
1 0,7,8;
2 2,7,7
3 2,4,7
4 3,4,5,8
5 6
6 0,1,3,8,9,9
7 0,5,8
8 5,7
9 9
Đuôi Đầu
0 1,6,7
1 6
2 2,3
3 4,6
4 3,4
5 4,7,8
6 0,5
7 1,2,2,3,8
8 1; ,4,6,7
9 6,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 11/10/2018

Đặc Biệt 75705
Giải Nhất 94181
Giải Nhì 77276 26909
Giải Ba 31896 33132 42108
09850 86571 25972
Giải Tư 6007 2139 5377 1913
Giải Năm 8889 5349 7432
5305 7879 3096
Giải Sáu 719 343 312
Giải Bảy 18 21 74 90
Đầu Đuôi
0 5,5; ,7,8,9
1 2,3,8,9
2 1
3 2,2,9
4 3,9
5 0
6
7 1,2,4,6,7,9
8 1,9
9 0,6,6
Đuôi Đầu
0 5,9
1 2,7,8
2 1,3,3,7
3 1,4
4 7
5 0,0;
6 7,9,9
7 0,7
8 0,1
9 0,1,3,4,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 10/10/2018

Đặc Biệt 90043
Giải Nhất 23708
Giải Nhì 15164 14003
Giải Ba 48319 69262 07545
08459 05305 86412
Giải Tư 8153 4918 7180 5885
Giải Năm 2553 0125 6739
1910 4054 0825
Giải Sáu 065 745 653
Giải Bảy 44 73 53 42
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 0,2,8,9
2 5,5
3 9
4 2,3; ,4,5,5
5 3,3,3,3,4,9
6 2,4,5
7 3
8 0,5
9
Đuôi Đầu
0 1,8
1
2 1,4,6
3 0,4; ,5,5,5,5,7
4 4,5,6
5 0,2,2,4,4,6,8
6
7
8 0,1
9 1,3,5