XSTD - Kết quả xổ số Thủ đô hôm nay - SXTD - KQXSTD
SOI CẦU LÔSOI CẦU LÔ
|
soi cau vipBẠCH THỦ ĂN CHẮChttp://lodechuan.net/
|
SOI CẦU LÔ ĐỀSOI CẦU LÔ ĐỀ
ĐỘC THỦ 2 NHÁYĐỘC THỦ 2 NHÁY
|
s
HỘI ĐỒNG SOI CẦU HỘI ĐỒNG SOI CẦU
|

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 15/11/2018

Đặc Biệt 33888
Giải Nhất 35255
Giải Nhì 62327 34168
Giải Ba 32995 60096 42577
77893 19355 77678
Giải Tư 1906 3920 7366 9028
Giải Năm 3311 3479 6913
7757 4035 5520
Giải Sáu 221 307 061
Giải Bảy 37 64 62 48
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,3
2 0,0,1,7,8
3 5,7
4 8
5 5,5,7
6 1,2,4,6,8
7 7,8,9
8 8;
9 3,5,6
Đuôi Đầu
0 2,2
1 1,2,6
2 6
3 1,9
4 6
5 3,5,5,9
6 0,6,9
7 0,2,3,5,7
8 2,4,6,7,8;
9 7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 14/11/2018

Đặc Biệt 25841
Giải Nhất 21941
Giải Nhì 20499 10901
Giải Ba 28468 25479 85385
96612 37169 84771
Giải Tư 6351 4078 6093 2395
Giải Năm 6989 7270 3165
0126 1293 3403
Giải Sáu 776 359 649
Giải Bảy 62 83 58 20
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2
2 0,6
3
4 1,1; ,9
5 1,8,9
6 2,5,8,9
7 0,1,6,8,9
8 3,5,9
9 3,3,5,9
Đuôi Đầu
0 2,7
1 0,4,4; ,5,7
2 1,6
3 0,8,9,9
4
5 6,8,9
6 2,7
7
8 5,6,7
9 4,5,6,7,8,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 13/11/2018

Đặc Biệt 07459
Giải Nhất 27920
Giải Nhì 98362 95934
Giải Ba 29468 37276 40075
04905 78665 78108
Giải Tư 9768 1874 8024 0416
Giải Năm 6069 8671 8911
8350 6580 4001
Giải Sáu 864 904 957
Giải Bảy 30 82 77 02
Đầu Đuôi
0 1,2,4,5,8
1 1,6
2 0,4
3 0,4
4
5 0,7,9;
6 2,4,5,8,8,9
7 1,4,5,6,7
8 0,2
9
Đuôi Đầu
0 2,3,5,8
1 0,1,7
2 0,6,8
3
4 0,2,3,6,7
5 0,6,7
6 1,7
7 5,7
8 0,6,6
9 5; ,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 12/11/2018

Đặc Biệt 20970
Giải Nhất 22084
Giải Nhì 00209 87804
Giải Ba 10201 70052 40817
91950 51599 31477
Giải Tư 7171 5268 5269 9489
Giải Năm 6290 2304 0234
5656 1059 3558
Giải Sáu 403 755 319
Giải Bảy 28 16 31 94
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,9
1 6,7,9
2 8
3 1,4
4
5 0,2,5,6,8,9
6 8,9
7 0; ,1,7
8 4,9
9 0,4,9
Đuôi Đầu
0 5,7; ,9
1 0,3,7
2 5
3 0
4 0,0,3,8,9
5 5
6 1,5
7 1,7
8 2,5,6
9 0,1,5,6,8,9

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 11/11/2018

Đặc Biệt 65771
Giải Nhất 12518
Giải Nhì 35791 13320
Giải Ba 16710 32624 45320
91317 66184 58081
Giải Tư 7931 7117 9518 6252
Giải Năm 1203 7738 0727
1164 7684 4968
Giải Sáu 653 489 357
Giải Bảy 41 60 32 27
Đầu Đuôi
0 3
1 0,7,7,8,8
2 0,0,4,7,7
3 1,2,8
4 1
5 2,3,7
6 0,4,8
7 1;
8 1,4,4,9
9 1
Đuôi Đầu
0 1,2,2,6
1 3,4,7; ,8,9
2 3,5
3 0,5
4 2,6,8,8
5
6
7 1,1,2,2,5
8 1,1,3,6
9 8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 10/11/2018

Đặc Biệt 04284
Giải Nhất 15217
Giải Nhì 77215 58638
Giải Ba 84461 42542 81734
08015 00481 03823
Giải Tư 3052 0546 3396 1024
Giải Năm 7259 9857 3981
6830 9875 5855
Giải Sáu 950 962 650
Giải Bảy 90 58 93 40
Đầu Đuôi
0
1 5,5,7
2 3,4
3 0,4,8
4 0,2,6
5 0,0,2,5,7,8,9
6 1,2
7 5
8 1,1,4;
9 0,3,6
Đuôi Đầu
0 3,4,5,5,9
1 6,8,8
2 4,5,6
3 2,9
4 2,3,8;
5 1,1,5,7
6 4,9
7 1,5
8 3,5
9 5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 09/11/2018

Đặc Biệt 45669
Giải Nhất 36231
Giải Nhì 59491 47711
Giải Ba 09335 08782 34158
99358 71376 38817
Giải Tư 2363 5556 2328 9148
Giải Năm 6499 5209 9670
5830 4531 7236
Giải Sáu 490 145 781
Giải Bảy 37 06 12 39
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,2,7
2 8
3 0,1,1,5,6,7,9
4 5,8
5 6,8,8
6 3,9;
7 0,6
8 1,2
9 0,1,9
Đuôi Đầu
0 3,7,9
1 1,3,3,8,9
2 1,8
3 6
4
5 3,4
6 0,3,5,7
7 1,3
8 2,4,5,5
9 0,3,6; ,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 08/11/2018

Đặc Biệt 33079
Giải Nhất 50330
Giải Nhì 15832 26494
Giải Ba 87053 77009 11180
78522 03520 14985
Giải Tư 5087 0469 0068 4246
Giải Năm 0732 8026 2919
9747 1269 5239
Giải Sáu 260 501 326
Giải Bảy 43 87 78 41
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2 0,2,6,6
3 0,2,2,9
4 1,3,6,7
5 3
6 0,8,9,9
7 8,9;
8 0,5,7,7
9 4
Đuôi Đầu
0 2,3,6,8
1 0,4
2 2,3,3
3 4,5
4 9
5 8
6 2,2,4
7 4,8,8
8 6,7
9 0,1,3,6,6,7;

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 07/11/2018

Đặc Biệt 89911
Giải Nhất 94946
Giải Nhì 70934 74050
Giải Ba 32827 55303 98281
06076 09534 34427
Giải Tư 4255 6431 2748 7807
Giải Năm 9374 0307 4614
3832 1449 9461
Giải Sáu 970 388 700
Giải Bảy 54 30 83 37
Đầu Đuôi
0 0,3,7,7
1 1; ,4
2 7,7
3 0,1,2,4,4,7
4 6,8,9
5 0,4,5
6 1
7 0,4,6
8 1,3,8
9
Đuôi Đầu
0 0,3,5,7
1 1; ,3,6,8
2 3
3 0,8
4 1,3,3,5,7
5 5
6 4,7
7 0,0,2,2,3
8 4,8
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 06/11/2018

Đặc Biệt 70455
Giải Nhất 17222
Giải Nhì 50921 20383
Giải Ba 71174 68921 87064
94602 26879 52929
Giải Tư 2670 6349 1314 6166
Giải Năm 9557 0389 3797
4367 8187 7893
Giải Sáu 621 140 016
Giải Bảy 73 44 29 84
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 1,1,1,2,9,9
3
4 0,4,9
5 5; ,7
6 4,6,7
7 0,3,4,9
8 3,4,7,9
9 3,7
Đuôi Đầu
0 4,7
1 2,2,2
2 0,2
3 7,8,9
4 1,4,6,7,8
5 5;
6 1,6
7 5,6,8,9
8
9 2,2,4,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 05/11/2018

Đặc Biệt 01524
Giải Nhất 36489
Giải Nhì 21543 06276
Giải Ba 90153 35539 26252
60279 79910 68651
Giải Tư 2758 2418 8445 2009
Giải Năm 4027 7705 4250
3426 8658 7518
Giải Sáu 726 050 867
Giải Bảy 48 00 72 77
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,8,8
2 4; ,6,6,7
3 9
4 3,5,8
5 0,0,1,2,3,8,8
6 7
7 2,6,7,9
8 9
9
Đuôi Đầu
0 0,1,5,5
1 5
2 5,7
3 4,5
4 2;
5 0,4
6 2,2,7
7 2,6,7
8 1,1,4,5,5
9 0,3,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 04/11/2018

Đặc Biệt 15844
Giải Nhất 87994
Giải Nhì 91350 19050
Giải Ba 35992 23205 14886
63902 21987 55625
Giải Tư 0212 4912 3057 3736
Giải Năm 4587 2174 3902
0640 5335 0783
Giải Sáu 614 470 837
Giải Bảy 92 61 21 32
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 2,2,4
2 1,5
3 2,5,6,7
4 0,4;
5 0,0,7
6 1
7 0,4
8 3,6,7,7
9 2,2,4
Đuôi Đầu
0 4,5,5,7
1 2,6
2 0,0,1,1,3,9,9
3 8
4 1,4; ,7,9
5 0,2,3
6 3,8
7 3,5,8,8
8
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 03/11/2018

Đặc Biệt 14832
Giải Nhất 84157
Giải Nhì 97791 02659
Giải Ba 70015 05880 21228
97250 01600 06731
Giải Tư 3106 6587 9562 0681
Giải Năm 5976 0268 1665
1710 6241 9812
Giải Sáu 610 309 430
Giải Bảy 87 82 31 23
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 0,0,2,5
2 3,8
3 0,1,1,2;
4 1
5 0,7,9
6 2,5,8
7 6
8 0,1,2,7,7
9 1
Đuôi Đầu
0 0,1,1,3,5,8
1 3,3,4,8,9
2 1,3; ,6,8
3 2
4
5 1,6
6 0,7
7 5,8,8
8 2,6
9 0,5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 02/11/2018

Đặc Biệt 54448
Giải Nhất 57599
Giải Nhì 34440 45550
Giải Ba 77286 56865 09229
73081 05915 19494
Giải Tư 8376 4308 9334 0138
Giải Năm 8871 1788 9069
5168 8634 4455
Giải Sáu 382 518 734
Giải Bảy 64 61 14 71
Đầu Đuôi
0 8
1 4,5,8
2 9
3 4,4,4,8
4 0,8;
5 0,5
6 1,4,5,8,9
7 1,1,6
8 1,2,6,8
9 4,9
Đuôi Đầu
0 4,5
1 6,7,7,8
2 8
3
4 1,3,3,3,6,9
5 1,5,6
6 7,8
7
8 0,1,3,4; ,6,8
9 2,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 01/11/2018

Đặc Biệt 51489
Giải Nhất 75455
Giải Nhì 17943 89793
Giải Ba 80296 48080 70610
61349 22637 85810
Giải Tư 1509 9181 3779 5017
Giải Năm 4737 9228 2878
4363 7804 2256
Giải Sáu 599 651 662
Giải Bảy 25 70 00 50
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 0,0,7
2 5,8
3 7,7
4 3,9
5 0,1,5,6
6 2,3
7 0,8,9
8 0,1,9;
9 3,6,9
Đuôi Đầu
0 0,1,1,5,7,8
1 5,8
2 6
3 4,6,9
4 0
5 2,5
6 5,9
7 1,3,3
8 2,7
9 0,4,7,8; ,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 31/10/2018

Đặc Biệt 59535
Giải Nhất 35859
Giải Nhì 72824 27415
Giải Ba 52229 68383 93023
58756 24919 28233
Giải Tư 2437 5354 7634 6269
Giải Năm 5399 8086 0067
9596 1845 3555
Giải Sáu 294 542 112
Giải Bảy 73 23 96 82
Đầu Đuôi
0
1 2,5,9
2 3,3,4,9
3 3,4,5; ,7
4 2,5
5 4,5,6,9
6 7,9
7 3
8 2,3,6
9 4,6,6,9
Đuôi Đầu
0
1
2 1,4,8
3 2,2,3,7,8
4 2,3,5,9
5 1,3; ,4,5
6 5,8,9,9
7 3,6
8
9 1,2,5,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 30/10/2018

Đặc Biệt 42318
Giải Nhất 76832
Giải Nhì 08069 26211
Giải Ba 86569 98981 87412
70283 92334 43022
Giải Tư 0659 4334 4992 6432
Giải Năm 8636 2242 1507
7424 5973 7268
Giải Sáu 875 032 265
Giải Bảy 83 58 93 16
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2,6,8;
2 2,4
3 2,2,2,4,4,6
4 2
5 8,9
6 5,8,9,9
7 3,5
8 1,3,3
9 2,3
Đuôi Đầu
0
1 1,8
2 1,2,3,3,3,4,9
3 7,8,8,9
4 2,3,3
5 6,7
6 1,3
7 0
8 1; ,5,6
9 5,6,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 29/10/2018

Đặc Biệt 23974
Giải Nhất 69288
Giải Nhì 38606 73498
Giải Ba 38427 68078 02518
89471 68923 14554
Giải Tư 2575 9718 3991 0337
Giải Năm 3042 9750 3758
7465 3460 1873
Giải Sáu 916 340 296
Giải Bảy 46 76 11 17
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6,7,8,8
2 3,7
3 7
4 0,2,6
5 0,4,8
6 0,5
7 1,3,4; ,5,6,8
8 8
9 1,6,8
Đuôi Đầu
0 4,5,6
1 1,7,9
2 4
3 2,7
4 5,7;
5 6,7
6 0,1,4,7,9
7 1,2,3
8 1,1,5,7,8,9
9

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 28/10/2018

Đặc Biệt 68886
Giải Nhất 01023
Giải Nhì 89540 85790
Giải Ba 20978 55406 22869
80675 93448 78303
Giải Tư 9713 6550 8057 6985
Giải Năm 5551 9143 4823
6513 5994 7988
Giải Sáu 363 743 826
Giải Bảy 95 12 65 51
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,3,3
2 3,3,6
3
4 0,3,3,8
5 0,1,1,7
6 3,5,9
7 5,8
8 5,6; ,8
9 0,4,5
Đuôi Đầu
0 4,5,9
1 5,5
2 1
3 0,1,1,2,2,4,4,6
4 9
5 6,7,8,9
6 0,2,8;
7 5
8 4,7,8
9 6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 27/10/2018

Đặc Biệt 13194
Giải Nhất 32444
Giải Nhì 78344 53632
Giải Ba 82654 89213 86566
70425 03981 20464
Giải Tư 2993 7281 0655 1786
Giải Năm 2375 1888 1249
1066 4202 1943
Giải Sáu 325 265 220
Giải Bảy 15 64 62 54
Đầu Đuôi
0 2
1 3,5
2 0,5,5
3 2
4 3,4,4,9
5 4,4,5
6 2,4,4,5,6,6
7 5
8 1,1,6,8
9 3,4;
Đuôi Đầu
0 2
1 8,8
2 0,3,6
3 1,4,9
4 4,4,5,5,6,6,9;
5 1,2,2,5,6,7
6 6,6,8
7
8 8
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 26/10/2018

Đặc Biệt 78933
Giải Nhất 66194
Giải Nhì 19968 83083
Giải Ba 00385 96447 82121
35121 39357 61475
Giải Tư 2720 9092 0142 0349
Giải Năm 0382 3041 9900
0945 0691 6390
Giải Sáu 593 998 634
Giải Bảy 05 16 06 35
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 6
2 0,1,1
3 3; ,4,5
4 1,2,5,7,9
5 7
6 8
7 5
8 2,3,5
9 0,1,2,3,4,8
Đuôi Đầu
0 0,2,9
1 2,2,4,9
2 4,8,9
3 3; ,8,9
4 3,9
5 0,3,4,7,8
6 0,1
7 4,5
8 6,9
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 25/10/2018

Đặc Biệt 72838
Giải Nhất 11591
Giải Nhì 24855 60826
Giải Ba 80700 78210 67512
08186 00145 90602
Giải Tư 3190 7922 0854 1152
Giải Năm 1165 8457 2606
2513 2653 7610
Giải Sáu 950 714 590
Giải Bảy 39 44 24 72
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1 0,0,2,3,4
2 2,4,6
3 8; ,9
4 4,5
5 0,2,3,4,5,7
6 5
7 2
8 6
9 0,0,1
Đuôi Đầu
0 0,1,1,5,9,9
1 9
2 0,1,2,5,7
3 1,5
4 1,2,4,5
5 4,5,6
6 0,2,8
7 5
8 3;
9 3

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 24/10/2018

Đặc Biệt 23203
Giải Nhất 26852
Giải Nhì 05550 03752
Giải Ba 89514 54028 07568
80826 24405 89590
Giải Tư 2081 4215 8054 6680
Giải Năm 7611 5962 8304
5487 8080 7280
Giải Sáu 768 781 563
Giải Bảy 04 72 10 05
Đầu Đuôi
0 3; ,4,4,5,5
1 0,1,4,5
2 6,8
3
4
5 0,2,2,4
6 2,3,8,8
7 2
8 0,0,0,1,1,7
9 0
Đuôi Đầu
0 1,5,8,8,8,9
1 1,8,8
2 5,5,6,7
3 0; ,6
4 0,0,1,5
5 0,0,1
6 2
7 8
8 2,6,6
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 23/10/2018

Đặc Biệt 08662
Giải Nhất 26799
Giải Nhì 64523 44627
Giải Ba 28162 63170 19235
82400 66063 06175
Giải Tư 9079 1604 4432 5724
Giải Năm 5203 0945 1099
9480 9851 7797
Giải Sáu 303 817 368
Giải Bảy 72 94 88 96
Đầu Đuôi
0 0,3,3,4
1 7
2 3,4,7
3 2,5
4 5
5 1
6 2,2; ,3,8
7 0,2,5,9
8 0,8
9 4,6,7,9,9
Đuôi Đầu
0 0,7,8
1 5
2 3,6,6; ,7
3 0,0,2,6
4 0,2,9
5 3,4,7
6 9
7 1,2,9
8 6,8
9 7,9,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 22/10/2018

Đặc Biệt 81258
Giải Nhất 34812
Giải Nhì 71321 79016
Giải Ba 26210 05924 04724
87059 91779 58866
Giải Tư 8121 1132 6985 0287
Giải Năm 2112 6748 7196
3282 3525 4315
Giải Sáu 675 192 917
Giải Bảy 05 62 09 93
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,2,5,6,7
2 1,1,4,4,5
3 2
4 8
5 8; ,9
6 2,6
7 5,9
8 2,5,7
9 2,3,6
Đuôi Đầu
0 1
1 2,2
2 1,1,3,6,8,9
3 9
4 2,2
5 0,1,2,7,8
6 1,6,9
7 1,8
8 4,5;
9 0,5,7

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 21/10/2018

Đặc Biệt 15132
Giải Nhất 40702
Giải Nhì 72270 67668
Giải Ba 18778 34990 22643
61605 55842 98732
Giải Tư 0742 6556 9936 5684
Giải Năm 2594 8724 4960
4914 7082 4261
Giải Sáu 445 791 086
Giải Bảy 97 64 45 18
Đầu Đuôi
0 2,5
1 4,8
2 4
3 2,2; ,6
4 2,2,3,5,5
5 6
6 0,1,4,8
7 0,8
8 2,4,6
9 0,1,4,7
Đuôi Đầu
0 6,7,9
1 6,9
2 0,3,3; ,4,4,8
3 4
4 1,2,6,8,9
5 0,4,4
6 3,5,8
7 9
8 1,6,7
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 20/10/2018

Đặc Biệt 72328
Giải Nhất 18300
Giải Nhì 24627 00463
Giải Ba 65434 30534 72131
43422 59804 66679
Giải Tư 3693 7732 8131 5045
Giải Năm 7883 4890 7025
7849 0149 6971
Giải Sáu 556 658 101
Giải Bảy 49 13 80 66
Đầu Đuôi
0 0,1,4
1 3
2 2,5,7,8;
3 1,1,2,4,4
4 5,9,9,9
5 6,8
6 3,6
7 1,9
8 0,3
9 0,3
Đuôi Đầu
0 0,8,9
1 0,3,3,7
2 2,3
3 1,6,8,9
4 0,3,3
5 2,4
6 5,6
7 2
8 2; ,5
9 4,4,4,7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 19/10/2018

Đặc Biệt 91214
Giải Nhất 39092
Giải Nhì 49787 32635
Giải Ba 92715 73561 29872
93170 54264 82265
Giải Tư 9902 8119 1994 4505
Giải Năm 3125 1093 4267
8324 9489 9241
Giải Sáu 513 367 957
Giải Bảy 59 54 16 83
Đầu Đuôi
0 2,5
1 3,4; ,5,6,9
2 4,5
3 5
4 1
5 4,7,9
6 1,4,5,7,7
7 0,2
8 3,7,9
9 2,3,4
Đuôi Đầu
0 7
1 4,6
2 0,7,9
3 1,8,9
4 1; ,2,5,6,9
5 0,1,2,3,6
6 1
7 5,6,6,8
8
9 1,5,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 18/10/2018

Đặc Biệt 22850
Giải Nhất 82277
Giải Nhì 81096 93261
Giải Ba 02877 74685 95175
30925 12584 86409
Giải Tư 2427 1205 7978 1079
Giải Năm 4122 6096 5939
7412 0949 9477
Giải Sáu 722 510 017
Giải Bảy 81 90 35 44
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,7
2 2,2,5,7
3 5,9
4 4,9
5 0;
6 1
7 5,7,7,7,8,9
8 1,4,5
9 0,6,6
Đuôi Đầu
0 1,5; ,9
1 6,8
2 1,2,2
3
4 4,8
5 0,2,3,7,8
6 9,9
7 1,2,7,7,7
8 7
9 0,3,4,7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 17/10/2018

Đặc Biệt 39416
Giải Nhất 60168
Giải Nhì 20593 20897
Giải Ba 18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải Tư 0382 7935 8299 4714
Giải Năm 7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải Sáu 878 694 346
Giải Bảy 14 41 17 70
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 4,4,4,6; ,7
2 0,1
3 5
4 1,6,6
5 7
6 8
7 0,0,8,8
8 2,5
9 1,3,4,7,9
Đuôi Đầu
0 2,7,7
1 2,4,9
2 8
3 0,9
4 0,1,1,1,9
5 3,8
6 0,1; ,4,4
7 1,5,9
8 6,7,7
9 9