XSTD - Kết quả xổ số Thủ đô hôm nay - SXTD - KQXSTD
SOI CẦU LÔSOI CẦU LÔ
|
soi cau vipBẠCH THỦ ĂN CHẮChttp://lodechuan.net/
|
SOI CẦU LÔ ĐỀSOI CẦU LÔ ĐỀ
ĐỘC THỦ 2 NHÁYĐỘC THỦ 2 NHÁY
|
s
HỘI ĐỒNG SOI CẦU HỘI ĐỒNG SOI CẦU
|

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 27/11/2018

Đặc Biệt 44616
Giải Nhất 30640
Giải Nhì 77757 01553
Giải Ba 03892 41526 18539
53311 60263 48599
Giải Tư 2301 9486 9468 8398
Giải Năm 3281 3947 8265
3142 4975 9171
Giải Sáu 868 339 158
Giải Bảy 66 57 43 15
Đầu Đuôi
0 1
1 1,5,6;
2 6
3 9,9
4 0,2,3,7
5 3,7,7,8
6 3,5,6,8,8
7 1,5
8 1,6
9 2,8,9
Đuôi Đầu
0 4
1 0,1,7,8
2 4,9
3 4,5,6
4
5 1,6,7
6 1; ,2,6,8
7 4,5,5
8 5,6,6,9
9 3,3,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 26/11/2018

Đặc Biệt 74033
Giải Nhất 25383
Giải Nhì 76181 71283
Giải Ba 51346 13237 72856
03520 83143 06133
Giải Tư 1178 7204 1985 6671
Giải Năm 2427 6778 7336
1342 0623 8496
Giải Sáu 647 355 609
Giải Bảy 43 75 99 80
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 0,3,7
3 3,3; ,6,7
4 2,3,3,6,7
5 5,6
6
7 1,5,8,8
8 0,1,3,3,5
9 6,9
Đuôi Đầu
0 2,8
1 7,8
2 4
3 2,3,3; ,4,4,8,8
4 0
5 5,7,8
6 3,4,5,9
7 2,3,4
8 7,7
9 0,9

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 25/11/2018

Đặc Biệt 34635
Giải Nhất 29713
Giải Nhì 17610 95811
Giải Ba 05457 87022 75253
39319 27994 43423
Giải Tư 1124 8715 6814 7347
Giải Năm 3218 4002 0897
8500 6322 5398
Giải Sáu 965 530 071
Giải Bảy 22 81 28 15
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,1,3,4,5,5,8,9
2 2,2,2,3,4,8
3 0,5;
4 7
5 3,7
6 5
7 1
8 1
9 4,7,8
Đuôi Đầu
0 0,1,3
1 1,7,8
2 0,2,2,2
3 1,2,5
4 1,2,9
5 1,1,3; ,6
6
7 4,5,9
8 1,2,9
9 1

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 24/11/2018

Đặc Biệt 90956
Giải Nhất 97789
Giải Nhì 76056 87878
Giải Ba 15696 39418 62645
33273 84435 09984
Giải Tư 5873 6506 5124 0430
Giải Năm 6865 6190 1161
2124 6715 7736
Giải Sáu 712 983 401
Giải Bảy 57 72 59 23
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2,5,8
2 3,4,4
3 0,5,6
4 5
5 6,6; ,7,9
6 1,5
7 2,3,3,8
8 3,4,9
9 0,6
Đuôi Đầu
0 3,9
1 0,6
2 1,7
3 2,7,7,8
4 2,2,8
5 1,3,4,6
6 0,3,5,5; ,9
7 5
8 1,7
9 5,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 23/11/2018

Đặc Biệt 06414
Giải Nhất 72962
Giải Nhì 89200 38949
Giải Ba 22770 96336 50754
40207 38019 90452
Giải Tư 1943 1714 7292 9159
Giải Năm 7508 9413 6529
7784 2071 3509
Giải Sáu 618 608 925
Giải Bảy 11 02 74 73
Đầu Đuôi
0 0,2,7,8,8,9
1 1,3,4,4; ,8,9
2 5,9
3 6
4 3,9
5 2,4,9
6 2
7 0,1,3,4
8 4
9 2
Đuôi Đầu
0 0,7
1 1,7
2 0,5,6,9
3 1,4,7
4 1,1; ,5,7,8
5 2
6 3
7 0
8 0,0,1
9 0,1,2,4,5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 22/11/2018

Đặc Biệt 95565
Giải Nhất 90319
Giải Nhì 52484 84494
Giải Ba 84539 74506 63458
97149 44846 62175
Giải Tư 0426 6260 1427 1358
Giải Năm 9292 2227 8372
3319 7941 3183
Giải Sáu 393 135 527
Giải Bảy 77 51 90 56
Đầu Đuôi
0 6
1 9,9
2 6,7,7,7
3 5,9
4 1,6,9
5 1,6,8,8
6 0,5;
7 2,5,7
8 3,4
9 0,2,3,4
Đuôi Đầu
0 6,9
1 4,5
2 7,9
3 8,9
4 8,9
5 3,6; ,7
6 0,2,4,5
7 2,2,2,7
8 5,5
9 1,1,3,4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 21/11/2018

Đặc Biệt 79721
Giải Nhất 35182
Giải Nhì 70427 13696
Giải Ba 37341 82033 07079
25356 03212 58077
Giải Tư 1702 5150 3959 0835
Giải Năm 7713 3795 6272
2259 1089 1427
Giải Sáu 045 657 631
Giải Bảy 71 29 95 68
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3
2 1; ,7,7,9
3 1,3,5
4 1,5
5 0,6,7,9,9
6 8
7 1,2,7,9
8 2,9
9 5,5,6
Đuôi Đầu
0 5
1 2; ,3,4,7
2 0,1,7,8
3 1,3
4
5 3,4,9,9
6 5,9
7 2,2,5,7
8 6
9 2,5,5,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 20/11/2018

Đặc Biệt 02322
Giải Nhất 55967
Giải Nhì 14008 26166
Giải Ba 27322 34387 69206
36317 39271 91802
Giải Tư 2307 2646 4260 6375
Giải Năm 4497 1389 9326
8427 9201 0514
Giải Sáu 905 358 808
Giải Bảy 10 80 52 17
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6,7,8,8
1 0,4,7,7
2 2,2; ,6,7
3
4 6
5 2,8
6 0,6,7
7 1,5
8 0,7,9
9 7
Đuôi Đầu
0 1,6,8
1 0,7
2 0,2,2; ,5
3
4 1
5 0,7
6 0,2,4,6
7 0,1,1,2,6,8,9
8 0,0,5
9 8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 19/11/2018

Đặc Biệt 38201
Giải Nhất 04391
Giải Nhì 89226 43465
Giải Ba 76401 88715 96354
27474 52186 40417
Giải Tư 5990 4425 1706 0354
Giải Năm 2758 7737 9829
5168 8297 6872
Giải Sáu 229 318 488
Giải Bảy 61 57 36 42
Đầu Đuôi
0 1,1; ,6
1 5,7,8
2 5,6,9,9
3 6,7
4 2
5 4,4,7,8
6 1,5,8
7 2,4
8 6,8
9 0,1,7
Đuôi Đầu
0 9
1 0,0; ,6,9
2 4,7
3
4 5,5,7
5 1,2,6
6 0,2,3,8
7 1,3,5,9
8 1,5,6,8
9 2,2

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 18/11/2018

Đặc Biệt 16644
Giải Nhất 23276
Giải Nhì 54064 35249
Giải Ba 15875 83234 58265
89943 47425 14062
Giải Tư 1850 2438 0171 7231
Giải Năm 2798 7737 9514
6121 2643 9829
Giải Sáu 636 486 856
Giải Bảy 70 54 05 77
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 1,5,9
3 1,4,6,7,8
4 3,3,4; ,9
5 0,4,6
6 2,4,5
7 0,1,5,6,7
8 6
9 8
Đuôi Đầu
0 5,7
1 2,3,7
2 6
3 4,4
4 1,3,4; ,5,6
5 0,2,6,7
6 3,5,7,8
7 3,7
8 3,9
9 2,4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 17/11/2018

Đặc Biệt 96702
Giải Nhất 07964
Giải Nhì 60948 79428
Giải Ba 08006 25477 08695
52648 77576 69068
Giải Tư 5758 4586 7307 9930
Giải Năm 8827 7809 3759
8672 4379 0448
Giải Sáu 715 039 426
Giải Bảy 62 09 28 91
Đầu Đuôi
0 2; ,6,7,9,9
1 5
2 6,7,8,8
3 0,9
4 8,8,8
5 8,9
6 2,4,8
7 2,6,7,9
8 6
9 1,5
Đuôi Đầu
0 3
1 9
2 0; ,6,7
3
4 6
5 1,9
6 0,2,7,8
7 0,2,7
8 2,2,4,4,4,5,6
9 0,0,3,5,7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 16/11/2018

Đặc Biệt 52348
Giải Nhất 43720
Giải Nhì 40817 07830
Giải Ba 01007 92958 08927
60386 47228 16238
Giải Tư 4593 3785 8457 4547
Giải Năm 4406 3286 5166
0592 6493 6853
Giải Sáu 713 289 650
Giải Bảy 72 09 24 63
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 3,7
2 0,4,7,8
3 0,8
4 7,8;
5 0,3,7,8
6 3,6
7 2
8 5,6,6,9
9 2,3,3
Đuôi Đầu
0 2,3,5
1
2 7,9
3 1,5,6,9,9
4 2
5 8
6 0,6,8,8
7 0,1,2,4,5
8 2,3,4; ,5
9 0,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 15/11/2018

Đặc Biệt 33888
Giải Nhất 35255
Giải Nhì 62327 34168
Giải Ba 32995 60096 42577
77893 19355 77678
Giải Tư 1906 3920 7366 9028
Giải Năm 3311 3479 6913
7757 4035 5520
Giải Sáu 221 307 061
Giải Bảy 37 64 62 48
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,3
2 0,0,1,7,8
3 5,7
4 8
5 5,5,7
6 1,2,4,6,8
7 7,8,9
8 8;
9 3,5,6
Đuôi Đầu
0 2,2
1 1,2,6
2 6
3 1,9
4 6
5 3,5,5,9
6 0,6,9
7 0,2,3,5,7
8 2,4,6,7,8;
9 7

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 14/11/2018

Đặc Biệt 25841
Giải Nhất 21941
Giải Nhì 20499 10901
Giải Ba 28468 25479 85385
96612 37169 84771
Giải Tư 6351 4078 6093 2395
Giải Năm 6989 7270 3165
0126 1293 3403
Giải Sáu 776 359 649
Giải Bảy 62 83 58 20
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2
2 0,6
3
4 1,1; ,9
5 1,8,9
6 2,5,8,9
7 0,1,6,8,9
8 3,5,9
9 3,3,5,9
Đuôi Đầu
0 2,7
1 0,4,4; ,5,7
2 1,6
3 0,8,9,9
4
5 6,8,9
6 2,7
7
8 5,6,7
9 4,5,6,7,8,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 13/11/2018

Đặc Biệt 07459
Giải Nhất 27920
Giải Nhì 98362 95934
Giải Ba 29468 37276 40075
04905 78665 78108
Giải Tư 9768 1874 8024 0416
Giải Năm 6069 8671 8911
8350 6580 4001
Giải Sáu 864 904 957
Giải Bảy 30 82 77 02
Đầu Đuôi
0 1,2,4,5,8
1 1,6
2 0,4
3 0,4
4
5 0,7,9;
6 2,4,5,8,8,9
7 1,4,5,6,7
8 0,2
9
Đuôi Đầu
0 2,3,5,8
1 0,1,7
2 0,6,8
3
4 0,2,3,6,7
5 0,6,7
6 1,7
7 5,7
8 0,6,6
9 5; ,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 12/11/2018

Đặc Biệt 20970
Giải Nhất 22084
Giải Nhì 00209 87804
Giải Ba 10201 70052 40817
91950 51599 31477
Giải Tư 7171 5268 5269 9489
Giải Năm 6290 2304 0234
5656 1059 3558
Giải Sáu 403 755 319
Giải Bảy 28 16 31 94
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,9
1 6,7,9
2 8
3 1,4
4
5 0,2,5,6,8,9
6 8,9
7 0; ,1,7
8 4,9
9 0,4,9
Đuôi Đầu
0 5,7; ,9
1 0,3,7
2 5
3 0
4 0,0,3,8,9
5 5
6 1,5
7 1,7
8 2,5,6
9 0,1,5,6,8,9

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 11/11/2018

Đặc Biệt 65771
Giải Nhất 12518
Giải Nhì 35791 13320
Giải Ba 16710 32624 45320
91317 66184 58081
Giải Tư 7931 7117 9518 6252
Giải Năm 1203 7738 0727
1164 7684 4968
Giải Sáu 653 489 357
Giải Bảy 41 60 32 27
Đầu Đuôi
0 3
1 0,7,7,8,8
2 0,0,4,7,7
3 1,2,8
4 1
5 2,3,7
6 0,4,8
7 1;
8 1,4,4,9
9 1
Đuôi Đầu
0 1,2,2,6
1 3,4,7; ,8,9
2 3,5
3 0,5
4 2,6,8,8
5
6
7 1,1,2,2,5
8 1,1,3,6
9 8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 10/11/2018

Đặc Biệt 04284
Giải Nhất 15217
Giải Nhì 77215 58638
Giải Ba 84461 42542 81734
08015 00481 03823
Giải Tư 3052 0546 3396 1024
Giải Năm 7259 9857 3981
6830 9875 5855
Giải Sáu 950 962 650
Giải Bảy 90 58 93 40
Đầu Đuôi
0
1 5,5,7
2 3,4
3 0,4,8
4 0,2,6
5 0,0,2,5,7,8,9
6 1,2
7 5
8 1,1,4;
9 0,3,6
Đuôi Đầu
0 3,4,5,5,9
1 6,8,8
2 4,5,6
3 2,9
4 2,3,8;
5 1,1,5,7
6 4,9
7 1,5
8 3,5
9 5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 09/11/2018

Đặc Biệt 45669
Giải Nhất 36231
Giải Nhì 59491 47711
Giải Ba 09335 08782 34158
99358 71376 38817
Giải Tư 2363 5556 2328 9148
Giải Năm 6499 5209 9670
5830 4531 7236
Giải Sáu 490 145 781
Giải Bảy 37 06 12 39
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,2,7
2 8
3 0,1,1,5,6,7,9
4 5,8
5 6,8,8
6 3,9;
7 0,6
8 1,2
9 0,1,9
Đuôi Đầu
0 3,7,9
1 1,3,3,8,9
2 1,8
3 6
4
5 3,4
6 0,3,5,7
7 1,3
8 2,4,5,5
9 0,3,6; ,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 08/11/2018

Đặc Biệt 33079
Giải Nhất 50330
Giải Nhì 15832 26494
Giải Ba 87053 77009 11180
78522 03520 14985
Giải Tư 5087 0469 0068 4246
Giải Năm 0732 8026 2919
9747 1269 5239
Giải Sáu 260 501 326
Giải Bảy 43 87 78 41
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2 0,2,6,6
3 0,2,2,9
4 1,3,6,7
5 3
6 0,8,9,9
7 8,9;
8 0,5,7,7
9 4
Đuôi Đầu
0 2,3,6,8
1 0,4
2 2,3,3
3 4,5
4 9
5 8
6 2,2,4
7 4,8,8
8 6,7
9 0,1,3,6,6,7;

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 07/11/2018

Đặc Biệt 89911
Giải Nhất 94946
Giải Nhì 70934 74050
Giải Ba 32827 55303 98281
06076 09534 34427
Giải Tư 4255 6431 2748 7807
Giải Năm 9374 0307 4614
3832 1449 9461
Giải Sáu 970 388 700
Giải Bảy 54 30 83 37
Đầu Đuôi
0 0,3,7,7
1 1; ,4
2 7,7
3 0,1,2,4,4,7
4 6,8,9
5 0,4,5
6 1
7 0,4,6
8 1,3,8
9
Đuôi Đầu
0 0,3,5,7
1 1; ,3,6,8
2 3
3 0,8
4 1,3,3,5,7
5 5
6 4,7
7 0,0,2,2,3
8 4,8
9 4

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 06/11/2018

Đặc Biệt 70455
Giải Nhất 17222
Giải Nhì 50921 20383
Giải Ba 71174 68921 87064
94602 26879 52929
Giải Tư 2670 6349 1314 6166
Giải Năm 9557 0389 3797
4367 8187 7893
Giải Sáu 621 140 016
Giải Bảy 73 44 29 84
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6
2 1,1,1,2,9,9
3
4 0,4,9
5 5; ,7
6 4,6,7
7 0,3,4,9
8 3,4,7,9
9 3,7
Đuôi Đầu
0 4,7
1 2,2,2
2 0,2
3 7,8,9
4 1,4,6,7,8
5 5;
6 1,6
7 5,6,8,9
8
9 2,2,4,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 05/11/2018

Đặc Biệt 01524
Giải Nhất 36489
Giải Nhì 21543 06276
Giải Ba 90153 35539 26252
60279 79910 68651
Giải Tư 2758 2418 8445 2009
Giải Năm 4027 7705 4250
3426 8658 7518
Giải Sáu 726 050 867
Giải Bảy 48 00 72 77
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 0,8,8
2 4; ,6,6,7
3 9
4 3,5,8
5 0,0,1,2,3,8,8
6 7
7 2,6,7,9
8 9
9
Đuôi Đầu
0 0,1,5,5
1 5
2 5,7
3 4,5
4 2;
5 0,4
6 2,2,7
7 2,6,7
8 1,1,4,5,5
9 0,3,7,8

XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 04/11/2018

Đặc Biệt 15844
Giải Nhất 87994
Giải Nhì 91350 19050
Giải Ba 35992 23205 14886
63902 21987 55625
Giải Tư 0212 4912 3057 3736
Giải Năm 4587 2174 3902
0640 5335 0783
Giải Sáu 614 470 837
Giải Bảy 92 61 21 32
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 2,2,4
2 1,5
3 2,5,6,7
4 0,4;
5 0,0,7
6 1
7 0,4
8 3,6,7,7
9 2,2,4
Đuôi Đầu
0 4,5,5,7
1 2,6
2 0,0,1,1,3,9,9
3 8
4 1,4; ,7,9
5 0,2,3
6 3,8
7 3,5,8,8
8
9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 03/11/2018

Đặc Biệt 14832
Giải Nhất 84157
Giải Nhì 97791 02659
Giải Ba 70015 05880 21228
97250 01600 06731
Giải Tư 3106 6587 9562 0681
Giải Năm 5976 0268 1665
1710 6241 9812
Giải Sáu 610 309 430
Giải Bảy 87 82 31 23
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 0,0,2,5
2 3,8
3 0,1,1,2;
4 1
5 0,7,9
6 2,5,8
7 6
8 0,1,2,7,7
9 1
Đuôi Đầu
0 0,1,1,3,5,8
1 3,3,4,8,9
2 1,3; ,6,8
3 2
4
5 1,6
6 0,7
7 5,8,8
8 2,6
9 0,5

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 02/11/2018

Đặc Biệt 54448
Giải Nhất 57599
Giải Nhì 34440 45550
Giải Ba 77286 56865 09229
73081 05915 19494
Giải Tư 8376 4308 9334 0138
Giải Năm 8871 1788 9069
5168 8634 4455
Giải Sáu 382 518 734
Giải Bảy 64 61 14 71
Đầu Đuôi
0 8
1 4,5,8
2 9
3 4,4,4,8
4 0,8;
5 0,5
6 1,4,5,8,9
7 1,1,6
8 1,2,6,8
9 4,9
Đuôi Đầu
0 4,5
1 6,7,7,8
2 8
3
4 1,3,3,3,6,9
5 1,5,6
6 7,8
7
8 0,1,3,4; ,6,8
9 2,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 01/11/2018

Đặc Biệt 51489
Giải Nhất 75455
Giải Nhì 17943 89793
Giải Ba 80296 48080 70610
61349 22637 85810
Giải Tư 1509 9181 3779 5017
Giải Năm 4737 9228 2878
4363 7804 2256
Giải Sáu 599 651 662
Giải Bảy 25 70 00 50
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 0,0,7
2 5,8
3 7,7
4 3,9
5 0,1,5,6
6 2,3
7 0,8,9
8 0,1,9;
9 3,6,9
Đuôi Đầu
0 0,1,1,5,7,8
1 5,8
2 6
3 4,6,9
4 0
5 2,5
6 5,9
7 1,3,3
8 2,7
9 0,4,7,8; ,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 31/10/2018

Đặc Biệt 59535
Giải Nhất 35859
Giải Nhì 72824 27415
Giải Ba 52229 68383 93023
58756 24919 28233
Giải Tư 2437 5354 7634 6269
Giải Năm 5399 8086 0067
9596 1845 3555
Giải Sáu 294 542 112
Giải Bảy 73 23 96 82
Đầu Đuôi
0
1 2,5,9
2 3,3,4,9
3 3,4,5; ,7
4 2,5
5 4,5,6,9
6 7,9
7 3
8 2,3,6
9 4,6,6,9
Đuôi Đầu
0
1
2 1,4,8
3 2,2,3,7,8
4 2,3,5,9
5 1,3; ,4,5
6 5,8,9,9
7 3,6
8
9 1,2,5,6,9

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 30/10/2018

Đặc Biệt 42318
Giải Nhất 76832
Giải Nhì 08069 26211
Giải Ba 86569 98981 87412
70283 92334 43022
Giải Tư 0659 4334 4992 6432
Giải Năm 8636 2242 1507
7424 5973 7268
Giải Sáu 875 032 265
Giải Bảy 83 58 93 16
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2,6,8;
2 2,4
3 2,2,2,4,4,6
4 2
5 8,9
6 5,8,9,9
7 3,5
8 1,3,3
9 2,3
Đuôi Đầu
0
1 1,8
2 1,2,3,3,3,4,9
3 7,8,8,9
4 2,3,3
5 6,7
6 1,3
7 0
8 1; ,5,6
9 5,6,6

XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 29/10/2018

Đặc Biệt 23974
Giải Nhất 69288
Giải Nhì 38606 73498
Giải Ba 38427 68078 02518
89471 68923 14554
Giải Tư 2575 9718 3991 0337
Giải Năm 3042 9750 3758
7465 3460 1873
Giải Sáu 916 340 296
Giải Bảy 46 76 11 17
Đầu Đuôi
0 6
1 1,6,7,8,8
2 3,7
3 7
4 0,2,6
5 0,4,8
6 0,5
7 1,3,4; ,5,6,8
8 8
9 1,6,8
Đuôi Đầu
0 4,5,6
1 1,7,9
2 4
3 2,7
4 5,7;
5 6,7
6 0,1,4,7,9
7 1,2,3
8 1,1,5,7,8,9
9