XSHN - Kết quả xổ số Hà Nội hôm nay - SXHN - KQXSHN

XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 2 ngày 11/02/2019

Đặc Biệt 27459
Giải Nhất 78249
Giải Nhì 51933 57101
Giải Ba 02698 26004 07203
39148 54541 89751
Giải Tư 7620 0039 5115 2725
Giải Năm 1404 0446 1205
0086 5944 8117
Giải Sáu 333 480 641
Giải Bảy 79 36 21 93
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,5
1 5,7
2 0,1,5
3 3,3,6,9
4 1,1,4,6,8,9
5 1,9;
6
7 9
8 0,6
9 3,8
Đuôi Đầu
0 2,8
1 0,2,4,4,5
2
3 0,3,3,9
4 0,0,4
5 0,1,2
6 3,4,8
7 1
8 4,9
9 3,4,5; ,7
 • XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 5 ngày 07/02/2019

  Đặc Biệt
  Giải Nhất
  Giải Nhì
  Giải Ba
  Giải Tư
  Giải Năm
  Giải Sáu
  Giải Bảy
  Đầu Đuôi
  0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Đuôi Đầu
  0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 2 ngày 04/02/2019

  Đặc Biệt
  Giải Nhất
  Giải Nhì
  Giải Ba
  Giải Tư
  Giải Năm
  Giải Sáu
  Giải Bảy
  Đầu Đuôi
  0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Đuôi Đầu
  0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 5 ngày 31/01/2019

  Đặc Biệt 77622
  Giải Nhất 66550
  Giải Nhì 11867 39080
  Giải Ba 03943 51317 77652
  91711 09641 18425
  Giải Tư 1952 2843 4724 8141
  Giải Năm 6783 9254 7418
  8179 0224 4720
  Giải Sáu 381 811 374
  Giải Bảy 16 99 73 43
  Đầu Đuôi
  0
  1 1,1,6,7,8
  2 0,2; ,4,4,5
  3
  4 1,1,3,3,3
  5 0,2,2,4
  6 7
  7 3,4,9
  8 0,1,3
  9 9
  Đuôi Đầu
  0 2,5,8
  1 1,1,4,4,8
  2 2; ,5,5
  3 4,4,4,7,8
  4 2,2,5,7
  5 2
  6 1
  7 1,6
  8 1
  9 7,9

  XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 2 ngày 28/01/2019

  Đặc Biệt 85889
  Giải Nhất 19391
  Giải Nhì 30897 80995
  Giải Ba 75267 67149 00607
  41294 84369 54633
  Giải Tư 5644 5102 3056 8594
  Giải Năm 5045 6291 3579
  7503 8388 1209
  Giải Sáu 244 186 835
  Giải Bảy 59 83 34 19
  Đầu Đuôi
  0 2,3,7,9
  1 9
  2
  3 3,4,5
  4 4,4,5,9
  5 6,9
  6 7,9
  7 9
  8 3,6,8,9;
  9 1,1,4,4,5,7
  Đuôi Đầu
  0
  1 9,9
  2 0
  3 0,3,8
  4 3,4,4,9,9
  5 3,4,9
  6 5,8
  7 0,6,9
  8 8
  9 0,1,4,5,6,7,8;

  XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 5 ngày 24/01/2019

  Đặc Biệt 69336
  Giải Nhất 65487
  Giải Nhì 33847 82018
  Giải Ba 80846 95080 09696
  00557 73663 56925
  Giải Tư 5326 5749 1579 9919
  Giải Năm 2777 5262 5416
  0712 2006 3111
  Giải Sáu 840 634 596
  Giải Bảy 94 33 32 24
  Đầu Đuôi
  0 6
  1 1,2,6,8,9
  2 4,5,6
  3 2,3,4,6;
  4 0,6,7,9
  5 7
  6 2,3
  7 7,9
  8 0,7
  9 4,6,6
  Đuôi Đầu
  0 4,8
  1 1
  2 1,3,6
  3 3,6
  4 2,3,9
  5 2
  6 0,1,2,3; ,4,9,9
  7 4,5,7,8
  8 1
  9 1,4,7

  XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 2 ngày 21/01/2019

  Đặc Biệt 00962
  Giải Nhất 78214
  Giải Nhì 99820 58589
  Giải Ba 51343 56552 49873
  87235 72705 12629
  Giải Tư 5985 4297 6393 2227
  Giải Năm 0453 9542 1617
  4281 6858 9617
  Giải Sáu 838 293 287
  Giải Bảy 69 39 97 78
  Đầu Đuôi
  0 5
  1 4,7,7
  2 0,7,9
  3 5,8,9
  4 2,3
  5 2,3,8
  6 2; ,9
  7 3,8
  8 1,5,7,9
  9 3,3,7,7
  Đuôi Đầu
  0 2
  1 8
  2 4,5,6;
  3 4,5,7,9,9
  4 1
  5 0,3,8
  6
  7 1,1,2,8,9,9
  8 3,5,7
  9 2,3,6,8

  XSMB » KQXS Xổ số Hà Nội thứ 5 ngày 17/01/2019

  Đặc Biệt 68116
  Giải Nhất 26827
  Giải Nhì 31264 81596
  Giải Ba 87555 09629 37437
  65284 39787 92233
  Giải Tư 0839 8472 2914 6721
  Giải Năm 9662 8264 1248
  3012 2856 7858
  Giải Sáu 840 713 571
  Giải Bảy 74 65 15 52
  Đầu Đuôi
  0
  1 2,3,4,5,6;
  2 1,7,9
  3 3,7,9
  4 0,8
  5 2,5,6,8
  6 2,4,4,5
  7 1,2,4
  8 4,7
  9 6
  Đuôi Đầu
  0 4
  1 2,7
  2 1,5,6,7
  3 1,3
  4 1,6,6,7,8
  5 1,5,6
  6 1; ,5,9
  7 2,3,8
  8 4,5
  9 2,3